هیچ عکسی گذاشته نشده است. (درخواست تصویر)
ارسال شده توسط : lمرتضی
تلفن: 09358547794
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد

دفترچه سوالات دکتری سراسری سال های 90 و 91
برای دریافت به سایت www.banksoallat.com مراجعه نمایید

ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com
mory1360@gmail.com

برای دریافت و مشاهده لیست رشته های موجود به سایت www.banksoallat.com مراجعه نمایید. همه رشته ها موجود است

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان انگلیسی(عمومی کلیه رشته ها-رایگان)
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه زبان
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه هنر
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه دامپزشکی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پایه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه فنی مهندسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3901- مجموعه علوم جغرافیایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2101-جغرافیای سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2102-برنامه ریزی شهری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2103-برنامه ریزی روستای
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه علوم اقتصادی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه الهیات و معارف اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2107-تاریخ اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3902- مجموعه علوم تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2110- مجموعه علوم اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3904- مجموعه حقوق
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2112-مددکاری اجتماعی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2113-حقوق عمومی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3906- مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2114-حقوق جزا
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2115-حقوق بین الملل
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2116-حقوق خصوصی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2117مجموعه علوم سیاسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3904- علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3902- محیط زیست - برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2118-مجموعه مدیریت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2119- حسابداری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- مجموعه کارآفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2121- مجموعه فلسفه
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2122-فلسفه تعلیم وتربیت
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2123-برنامه ریزی درسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2124-مدیریت آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2125-روانشناسی تربیتی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2126-تکنولوژی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2127-آموزش عالی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2129-برنامه ریزی آموزشی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2131-مجموعه علوم ارتباطات
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2132-سنجش واندازه گیری
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2133- مجموعه روانشناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2134- باستان شناسی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2135-محیط زیست-برنامه ریزی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2136-مجموعه کار آفرینی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2137- آینده پژوهی
نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
نمونه سوالات دکتری سرا

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد

آگهی های مرتبط (آگهی های من اینجا!)

آیا می‌خواهید اینجا قرار بگیرید
عزیز، درود!
انتخاب استان در استان در شهر
کرج
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو